Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

V Truhlářském Obchodě, provozovaném Klárou Novákovou s adresou Antonínská 548/1, 602 00 Brno-Střed, Česká republika, chápeme význam ochrany osobních informací a zavazujeme se k jejich ochraně ve shodě s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Tento dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva máte jako subjekt údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a bereme všechny nezbytné kroky k jejich ochraně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Naše společnost shromažďuje různé typy osobních údajů za účelem poskytování a vylepšování našich služeb. Tyto údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a podrobnosti o vašich objednávkách. Vedeme záznamy o vašich návštěvách na našem webu, které mohou zahrnovat informace jako je IP adresa, typ prohlížeče, časové razítko návštěvy a stránky, které jste navštívili.

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Účelem shromažďování Vašich osobních údajů je poskytování našich služeb, zlepšení kvality našich produktů, komunikace s Vámi, identifikace a vyřizování Vašich požadavků, ochrana našich právních zájmů a plnění zákonných povinností. Vaše údaje jsou také zpracovávány pro marketingové účely, včetně personalizovaného nabízení produktů a služeb.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Používáme řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a autentizace, aby bylo zajištěno bezpečné zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů. Pravidelně aktualizujeme a testujeme naši bezpečnostní infrastrukturu, abychom zajistili ochranu proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození Vašich údajů.

Vaše práva ohledně osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz či omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na [email protected].